SEMINAR BEKERJASAMA DENGAN PERGUNU JAWA TENGAH TAHUN 2017